-
Kielitaituri
- 
-

Oppimisympäristöt
-
-
-
Kielitaituri uusissa oppimisympäristöissä
 
'Kielitaituri uusissa oppimisympäristöissä' on Opetushallituksen rahoittama hanke, jonka tavoitteena on lisätä uusien oppimisympäristöjen käyttöä kansalais- ja työväenopistojen englannin ja ruotsin kielten opetuksessa.

'Kielitaituri yhteisöllisissä oppimisympäristöissä' -hankkeella kielipohjaa (englanti, ruotsi) laajennetaan käsittämään yhä useampia kieliä (saksa, ranska, venäjä, espanja, italia, portugali), lisäksi oppimisympäristöjä kehitetään kohti yhä yhteisöllisempiä sekä erityisesti tieto- ja viestintätekniikkaa ja sosiaalisia medioita hyödyntäviä oppimisympäristöjä.

Kielitaituri-verkkosivustolle kerätään kielten opiskeluun ja opettamiseen soveltuvia, aihepiireittäin jaoteltuja linkkikirjastoja. Linkkikirjastot on suunniteltu erityisesti kansalais- ja työväenopistojen käyttöön, mutta ne ovat kaikkien kielten opiskelijoiden ja opettajien vapaassa käytössä.
Verkkosivuston materiaalia tukevat hankkeissa järjestetyt kielten opettajien TVT-koulutusmoduulit sekä koulutusten pohjalta laadittu, Moodle-oppimisalustalle rakennettu 'TVT-työvälineitä verkko-opettajalle' -materiaali.

Kielitaiturit toimivat myös Facebookissa, Ning'ssä ja Second Lifessä - tutustu meihin oheisten linkkien kautta. Be my friend!

¡Nos vemos!

 
 
ILO OPPIA! -kansalaisopistoverkosto:
 
Auralan kansalaisopisto
Auranlaakson kansalaisopisto
Kaarinan kansalaisopisto
Liedon-Tarvasjoen kansalaisopisto
Naantalin opisto
Paimion kansalaisopisto
Raision työväenopisto
Saariston kansalaisopisto
Väståbolands medborgarinstitut

 
Lisäksi yhteistyössä:
 
Raision lukio
VASKI-kirjastot
Turun ammattikorkeakoulun kirjasto
TOP-keskus

 
Opettajien verkostot:
 
Liity Kielitaituri-yhteisöön!
SaRaVe

Kielitaiturin blogi

 
-